ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดสมุทรสงคราม และสิ่งก่อสร้างประกอบ (๓๐.๒๒.๒๐.๑๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:11 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ