ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า ๑๓๐๓ จำนวน ๓๑ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ