ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ