ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเหล็กขนาด ๖ x ๑๒ x ๑.๔ เมตร ท่าเรือพรานนก (๕๖.๑๑.๑๕.๐๑)

วันที่:05 เมษายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ