ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวาง จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ชุด (๗๘.๑๑.๑๙.๐๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:11 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ