ยกเลิกประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่า โป๊ะ จำนวน 1 โป๊ะ เพื่อใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบ้ติงานขุดลอกแม่น้ำลพบุรี อ.ปางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:16 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ