ยกเลิกประกาศประกวดราคา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (72.11.11.11) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:07 มีนาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ