ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำมูล บริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:27 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ