ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๑ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 มิถุนายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ