มีคนถมห้วยสาธารณะและทำคันดินปิดทางน้ำล้อมเป็นที่ดินส่วนตัว บ้านโป่งกุ่ม(น้ำพุร้อนโป่งกุ่ม) หมู่4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

มีคนถมห้วยสาธารณะและทำคันดินปิดทางน้ำล้อมเป็นที่ดินส่วนตัว บ้านโป่งกุ่ม(น้ำพุร้อนโป่งกุ่ม) หมู่4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ถมห้วยเพื่อทำเป็นถนนข้ามห้วยและทำถนนข้างห้วยแล้วก็ล้อมรั่วเป็นของตัวเอง ขุดและทำคันดินกั้นทางน้ำไหล ปลูกต้นกล้วยและต้นไผ่บนคันดินเป็นแนวเขตของตัวเอง

** ชาวบ้านโป่งกุ่มที่อาศัยอยู่มาแต่ดั้งเดิมเรียกห้วยนี้ว่า “ห้วยบวกเตา”
เคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรีตำบลไปแล้ว แต่ก็เงียบไป

ปล.หากต้องการชื่อจริงของผู้ร้องเรียนกรุณาติดต่อผ่านEmailที่ระบุ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

วันที่:20 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ