มีการปลูกมะพร้าวจากหมุดเจ้าท่ายื่นไปในฝั่งทะเล

ด้วยข้าฯ มีที่ดินอยู่ที่ ม.3 ต. นาทับ อ. จะนะ จ. สงขลา ซึ่งด้านหน้าที่ดินติดกับทะเล และเซื่อมต่อกับแนวหลักเขตของกรมเจ้าท่า ภูมิภาค 4 โดยข้าฯ ได้ทำประโยชน์ด้วยการปลูกมะพร้าว แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีชาวบ้าน ได้ปลูกมะพร้าวและทำรั้ว บริเวณหน้าที่ดินของข้าฯ ตั้งแต่หมุดเจ้าท่ายื่นเข้าไปในฝั่งทะเล อันน่าจะเป็นการผิดกฎหมาย และมีท่าทีจะทำต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้ข้าฯ ไม่สบายใจ เนื่องจากบดบังหน้าที่ดินของข้าฯ เกือบทั้งหมด
ด้วยเหตุดังกล่าว ข้าฯ จึงกราบเรียนขอความกรุณาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

วันที่:28 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ