มีการบุกรุกถมดินในทะเลสาบสงขลาโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีการบุกรุกถมดินในทะเลสาบสงขลา (ในพื้นที่ตำบนเกาะยอ)จำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทำให้น้ำทะเลตื้นปลาในทะเลตายเป็นจำนวนมาก

วันที่:16 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ