มาร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน ครั้งที่ 1

คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง 
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️ครั้งที่ 1 (วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2563)‼️
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ https://bit.ly/3bfjd9w
หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19
ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว 
เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

 

          ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง “การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ครั้งที่ 1 (วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่ https://bit.ly/3bfjd9w

หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19

ช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ