มาร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2563

 

คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง 
“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2563‼️
ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ https://bit.ly/3bfjd9w
หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19
ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว 
เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

คนไทยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้

 

ด้วยการทำแบบสอบถามเรื่อง 

“การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” ‼️วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2563‼️

ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ที่ https://bit.ly/3bfjd9w

หรือ bit.ly/ThaiFightCovid19

 

ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว 

เพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ