มลภาวะทางเสียง

เนื่องด้วย ข้าพเจ้า เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนอัมพวา (ชุมชนตลาดน้ำอัมพวา) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ตรวจสอบพฤติกรรมการขับเรือของพนักงานขับเรือในตลาดน้ำอัมพวา เพราะมีการขับเรือที่รวดเร็ว เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาทางน้ำ อีกทั้งเสียงเครื่องของเรือที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ