พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนการเดินเรือพาณิชย์

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กรมเจ้าท่า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี โดยมี  นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา
2557 จำนวน 230 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่:03 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ