พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า เพื่อการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า โดยมอบโอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้ประกอบการเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 37 เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเรือในการรองรับประชาชน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ลานใต้อาคาร 2 กรมเจ้าท่า

วันที่:18 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ