พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 , นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ , นางสาวขนิธยา รุ่งเครือ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบแพในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมเมือง และการดำเนินการด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ ท่าแพวัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่:08 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ