พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป และคณะฑูตจาก 14 ประเทศ รับฟังการรายงานสรุปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป และคณะฑูตจาก 14 ประเทศ , นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม , อธิบดีกรมประมง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการรายงานสรุปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมเจ้าท่า โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้รายงานสรุปฯ , นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ รายงานถึงขั้นตอนการทำงานในการรื้อทำลายเรือประมง , นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ , นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 , ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร

โดยหลังจากการรายงานสรุปฯ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้นำรองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ลงเรือเพื่อไปเยี่ยมชมการรื้อทำลายซากเรือประมงในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นผลมาจากที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจเรือชำรุด ผุพัง และซากเรือที่อยู่ในแม่น้ำลำคลอง ท่าเทียบเรือ ชายหาดเกาะต่างๆในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เมื่อในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบซากเรือจมชำรุด ผุพัง ทั้งหมดจำนวน 861 ลำ ซึ่งในวันนี้เป็นการทำลายเรือจำนวน 9 ลำ จาก 44 ลำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทกลุ่มเรือ ได้แก่
– เรือที่ได้รับการปลดล็อคในระบบและเจ้าของเรือได้ยื่นขอให้รื้อทำลายเรือ จำนวน 3 ลำ
– เรือที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจและได้ปิดประกาศเพื่อให้เจ้าของเรือแสดงตัวตน แต่ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของเรือ กรมเจ้าท่าจึงดำเนินการรื้อทำลาย โดยใช้อำนาจตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ำไทย จำนวน 5 ลำ
– เรือที่เจ้าของเรือแสดงตัวตนและยินยอมให้รื้อทำลาย จำนวน 1 ลำ

สำหรับการรื้อทำลายเรือประมง หรือเรือสนับสนุนการทำการประมงจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่จนครบทั้ง 861 ลำ เพื่อกำจัดซากเรือประมงที่อยู่นอกทะเบียนเรือไทย เป็นการป้องกันการนำซากเรือไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองเรือประมง และการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย

วันที่:14 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ