พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมง โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กรมประมง,กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ตรวจการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 1 ชั้น 3
กรมเจ้าท่า

วันที่:30 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ