ผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ท่าช้าง รอเรือนานเป็นชั่วโมง ยังขึ้นเรือไม่ได้

ผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ท่าช้าง รอเรือนานเป็นชั่วโมง โดยเฉพาะช่วง 15.00-18.00 น. ยังขึ้นเรือไม่ได้ เนื่องจาก
1.เรือโดยสารธงส้มรอนาน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสาร
2.การจัดระเบียบผู้โดยสารท่าช้างไม่เรียบร้อย ปล่อยให้มีการแซงคิวได้ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เมื่อมีที่ว่างหลังจากผู้โดยสารบางรายขึ้นเรือธงฟ้า 40 บาท
3.เจ้าหน้าที่ประจำท่าช้างให้ผู้โดยสารลงเรือด่วนสีส้มน้อย ทั้งๆที่บางลำ ผู้โดยสารยังไม่เต็มลำ คือไม่เกิน 100 คน ไม่ทราบว่านับยังไงว่าถึง 120 คน ไม่มีการตีเส้นบนเรือ
4.ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือก่อนหน้านี้ ปล่อยผู้โดยสารลงเรือด่วน โดยไม่จำกัดจำนวน ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ท่าช้าง ต้องเสียเวลารอเป็นชั่วโมง
5.ควรปรับปรุงการพูดจาของเจ้าหน้าที่เสื้อสีน้ำเงินเข้ม พูดจาไม่สุภาพ ต่อว่าผู้โดยสารที่บ่นเรื่องรอเรือนาน

วันที่:02 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ