ผู้บริหารพบสื่อมวลชน (Group Interview)

กรม
เจ้าท่า จัดสื่อมวลชนพบผู้บริหาร (Group Interview)
เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ภารกิจหรือโครงการต่างๆ ของกรมฯ ในวันที่ 9 มกราคม
2556 เวลา 09.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า
กรมเจ้าท่า

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ