ผักตบชวาเต็มแม่นำ้ท่าจีนชาวบ้านขาดรายได้ ไม่มีเงินยังชีพ

ฝักตบชวาเต็มมาแม่น้ำท่าจีน ชาวบ้านออกทำมาหากินไม่ได้น้ำเน่าเหม็น ชาวบ้านขาดรายได้ เพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ มาประมาณ 3 เดือนแล้ว 

วันที่:26 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ