ผลการประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามันระยะที่ 1 (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่)

โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามันระยะที่ 1 (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่)

วันที่:22 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ