ผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 206 จำนวน 97 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ