ปัญหาการสไลด์ของพนังกั้นน้ำลำโดมใหญ่

พนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่งลำโดมใหญ่ บ. เมืองเก่า ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ก่อสร้างช่วงปี 2558-59 ปัจจุบัน พบว่ามีสภาพทรุดตัวของทางเดินบนพนัง พบการสไลด์ตัวของดินใต้พนังบันไดลงท่าน้ำเกิดร้าวและมีบางส่วนแยกตัว

วันที่:31 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ