ปลูกบ้านบุกรุกลำน้า

มีการปลูกบ้านเพื่อยึดที่ดินริมแม่น้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองฝั่งบ้านไร่ของถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีอยากทราบว่าอนุญาตปลูกสร้างได้หรือไม่และต้องขออนุญาตส่วนราชการใด

วันที่:26 สิงหาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ