ปรับปรุงระเบียบการของเรือขนส่งคลองแสนแสบ

จากมาตรการที่ทางกรมเจ้าท่ากำหนดให้เรือขนส่งในคลองแสนแสบ ห้ามยืนในเรือ ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างและเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด สร้างความลำบากและทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลง
หากทางกรมเจ้าท่ามีคำสั่งห้ามยืน ควรมีคำสั่งให้เพิ่มเรือหรือมีมาตรการอื่นใดเพื่อรองรับปัญหาที่เกิดจากมาตรการที่ออกมาแล้วนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้บริการขนส่งเรือแสนแสบ

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาด้วยวิธีห้ามยืนนี้ ข้าพเจ้าไม่ขัดข้อง หากต้องการให้มีวิธีการอื่นใดเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

อีกปัญหาที่ต้องการให้จัดการให้เด็ดขาดเสียที คือ ขณะที่คนจะขึ้นจากเรือ ห้ามมิให้ผู้โดยสารที่คอยบนท่า มาขวางทางขึ้น ให้ผู้โดยสารในเรือขึ้นให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงให้ผู้โดยสารบนท่า ลงเรือตามลำดับ

จากการจัดการที่ท่าเรืออโศกเคยทำนั้น ไม่ส่งผลใดๆเลย ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุด ก็ไม่ได้ประกาศให้ชัดเจน แข็งแรง ว่าให้ผู้โดยสารในเรือขึ้นก่อนแล้วค่อยลง กลับประกาศให้คนลงก่อนที่ผู้โดยสารในเรือจะขึ้นเรียบร้อย

จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ อันเป็นเหตุให้เกิดผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายรายดังที่เคยมีข่าวอยู่เนืองๆ

วันที่:16 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ