ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน

นราธิวาส : วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เเละเครือข่ายพลังอ่านชายเเดนใต้ นำโดย  นายกสมาคมฟ้าใสเพื่อสุขภาวะเด็กเเละเยาวชน ลงพื้นที่ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือเเละการอ่าน ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เเละผู้นำท้องถิ่น บ้านทอน หมู่ที่ 5 เเละเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน เพื่อหนุนเสริม สนับสนุน เเละขับเคลื่อนดำเนินงานร่วมกันต่อไป

  

  

  

  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ