ประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และวันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน จ.สมุทรสงคราม

 

กลับมาแล้ว!!! 
**กับกิจกรรมดีดีที่คิดถึงโลก และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง**
ขอเชิญร่วมงาน 
1. ประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่  7 ประเทศไทย :The 7th Thailand Bike and Walk Forum  
2. One Day Bike and Walk Trip : วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน  จ.สมุทรสงคราม 
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 
– กะเทาะผลงานวิจัยเดิน จักรยาน ที่นำไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทพื้นที่  
– นำเสนอตัวอย่างเมือง-ชุมชน ที่(เริ่ม) เป็นมิตรต่อการเดิน-การใช้จักรยาน เริ่มต้นอย่างไรถึงจะไปถูกทาง ? 
– เมื่อผู้บริหารปรับ (แนวคิด) …เมืองก็เปลี่ยน ฟังทัศนะของผู้บริหารต่อประเด็นเดิน-จักรยาน ในการพัฒนาชุมชน กับ เมือง 
– พบกับนิทรรศการ นวัตกรรม และไอเดียน่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อเมือง ชุมชน ยั่งยืน
สถานที่จัดงาน ณ อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge Exchange for Innovation Center)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
การเดินทาง : BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4 
** การประชุมไม่มีค่าลงทะเบียน  l No registration fee ** 
 
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
–  One Day Bike and Walk Trip : วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน  จ.สมุทรสงคราม 
– ปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ชมสวน ชมคลอง  
– ชมวิถีชาวคลองอัมพวา ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน 
–  ชิม ช้อบ ชิล และยังได้สนับสนุนวิสาหกิจชาวชุมชนด้วย 
** ค่าร่วมกิจกรรม คนละ 500 บาท /ค่าเช่าจักรยาน/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าเดินทางไป-กลับ /ค่าประกันชีวิต /ค่าทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้าน **  
*** กิจกรรมนี้ เรามีจักรยานจัดให้บริการ ไม่สะดวกให้ท่านนำจักรยานไปเองนะคะ *** 
 
ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://forum.ibikeiwalk.org/
02 618 4434, 02 618 5990   

กลับมาแล้ว!!! 

**กับกิจกรรมดีดีที่คิดถึงโลก และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง**

 

ขอเชิญร่วมงาน 

1. ประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่  7 ประเทศไทย :The 7th Thailand Bike and Walk Forum  

2. One Day Bike and Walk Trip : วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน  จ.สมุทรสงคราม 

 

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 

– กะเทาะผลงานวิจัยเดิน จักรยาน ที่นำไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทพื้นที่  

– นำเสนอตัวอย่างเมือง-ชุมชน ที่(เริ่ม) เป็นมิตรต่อการเดิน-การใช้จักรยาน เริ่มต้นอย่างไรถึงจะไปถูกทาง ? 

– เมื่อผู้บริหารปรับ (แนวคิด) …เมืองก็เปลี่ยน ฟังทัศนะของผู้บริหารต่อประเด็นเดิน-จักรยาน ในการพัฒนาชุมชน กับ เมือง 

– พบกับนิทรรศการ นวัตกรรม และไอเดียน่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อเมือง ชุมชน ยั่งยืน

 

สถานที่จัดงาน ณ อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge Exchange for Innovation Center)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

การเดินทาง : BTS สถานีวงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4 

 

** การประชุมไม่มีค่าลงทะเบียน  l No registration fee ** 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

–  One Day Bike and Walk Trip : วันเดียวเที่ยวเดินปั่น เรียนรู้วิถีชุมชน  จ.สมุทรสงคราม 

– ปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ชมสวน ชมคลอง  

– ชมวิถีชาวคลองอัมพวา ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน 

–  ชิม ช้อบ ชิล และยังได้สนับสนุนวิสาหกิจชาวชุมชนด้วย 

 

** ค่าร่วมกิจกรรม คนละ 500 บาท /ค่าเช่าจักรยาน/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าเดินทางไป-กลับ /ค่าประกันชีวิต /ค่าทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้าน **  

*** กิจกรรมนี้ เรามีจักรยานจัดให้บริการ ไม่สะดวกให้ท่านนำจักรยานไปเองนะคะ *** 

 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://forum.ibikeiwalk.org/

02 618 4434, 02 618 5990

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ