ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับประดับธงชาติและผูกผ้าระบายสีเหลือ-ขาว บริเวณหน้ากรมเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:14 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ