ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๒๐๐ – ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน และรถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๒๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน (25.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2559

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ