ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 123, 124,125 รวม 69 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วิจารณ์็ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. – 3 มี.ค. 59

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ