ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาต่อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ ฟุต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ลำ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่ 23-26 ก.พ.59

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ