ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำพิจิตร-แม่น้ำยม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (22.10.15.26) โดยวิธีสอบราคา

วันที่:20 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ