ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 รายการ (43.23.30.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:20 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ