ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดงานซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่จังหวัดระยอง (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ