ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำน่าน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (22.10.15.26)

วันที่:28 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ