ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 6 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำเชิญ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (22.10.15.26) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ