ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:16 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ