ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารและที่ทำการประกอบ ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:12 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ