ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและขุดลอกร่องน้ำในการแก้ไขปัญหาร่องน้ำหน้าท่าเทียบเรือมูลนิธิชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก จังหวัดพังงา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอรนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ