ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับโครงการในความรับผิดชอบของสำนักแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕ รายการ

วันที่:10 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ