ประกาศ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาะสุกร เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรอกสำหรับยกสะพานขุด ชุดบนเหรม ของเรือเจ้าท่า ข.15 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาะสุกร ได้มีโครงการจ้างเหมา ซ่อมบำรุงรอกสำหรับยกสะพานขุด ชุดบนเอเฟรม ของเรือเจ้าท่า ข.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรอกสำหรับยกสะพานขุด ชุดบนเอเฟรม ของเรือเจ้าท่า ข.15 จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุชิน วีรดุลยฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน 21,600.00 บาท 

วันที่:13 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ