ประกาศ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาะสุกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 และเรือเจ้าท่า 215 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำเกาะสุกร ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.15 และเรือเจ้าท่า 215 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 1. เชือกใยยักษ์ ขนาด 40 มม.*200 ม. จำนวน 1 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซินเลี่ยนฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น         27,370.00 บาท 
 2. เชือกใยยักษ์ ขนาด 26 มม.*200 ม. จำนวน 1 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซินเลี่ยนฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,060.00 บาท
 3. สายสลิงไส้เหล็ก 5/8*200 ม. จำนวน 1 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซินเลี่ยนฮวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท

วันที่:13 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ