ประกาศ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดงานซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ จ.ระยอง (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ