ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรงุรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำเลย อ.ภูหลวง จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:25 มกราคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ