ประกาศ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชระการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรงุรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:27 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ