ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) ประเภทน้่งขับ เครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1450 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ลำ (25.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์วันที่ 1-6 กค.59

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ