ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ชุดปฏิทินปีใหม่ จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ 

1. คุณนาถหทัย ไชยมี 

2. คุณเบญญา เอมาวัฒน์

3. คุณพัณณิตา ครุฑนาค 

4. คุณพัสตราภรณ์ ทัศนเจริญ 

5. คุณธิดาวัลย์ อนันตศานต์

6. คุณพิชญพงศ์  ชาตะกูล

7. คุณปรานี แก้วนิพนธ์

8. คุณไปรมา เฮียงราช

9. คุณปฏิญญา คเชนทรัสย์

10. คุณแทนขวัญ ศิริโสภา 

11. คุณฐิตารีย์ คะนึงทรัพย์

12. คุณวินัย ปะอ้าย

13. คุณไพบูลย์  หิตะวนิช

14. คุณดารารัตน์ กันตังกุล 

15. คุณเตือนจิต  จันทวาส

จ.นครราชสีมา

จ.ลำปาง 

กรุงเทพมหานคร

จ.สุพรรณบุรี 

จ.สมุทรสาคร

จ.สุราษฎร์ธานี 

จ.สมุทรปราการ

จ.มหาสารคาม 

กรุงเทพมหานคร

จ.หนองคาย

จ.นนทบุรี

จ.เชียงใหม่

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ตรัง 

จ.เชียงราย

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ